Dialogbaseret aftalestyring

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen.

Eksternt konkretiseres visionen gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m.

Internt konkretiseres visionen gennem målsætningerne i direktionens strategiplan og indsatserne i direktionens handlingsplan og gennem de lokale mål, som den enkelte aftaleenhed fastlægger. Både de politiske, administrative og lokale målsætninger indgår i dialogaftalerne.