Ledelsesakademi

Begrebet ledelsesakademi kan defineres på forskellig måde. I Ringkøbing-Skjern Kommune defineres "ledelsesakademi" som den vifte af tilbud og aktiviteter, som kommunen tilbyder sine ledere med henblik på fortsat udvikling af den enkelte leders kompetencer.

Med Byrådets nye vision, de tilhørende politikker og Direktionens Strategiplan for 2015–2018 er der nye krav og forventninger til den kultur, vi bedriver en kommunal virksomhed ud fra, og de kompetencer, der forventes af ledere og medarbejdere.

Af Direktionens Handlingsplan 2015-16 fremgår det, at der skal retning på innovationsindsatserne hen mod samskabelse af en fornyelse af kerneopgaven. De tiltag, som skal være med til at føre retningen ud i livet, skal ses i sammenhæng med en af de øvrige indsatser fra Direktionens Handlingsplan. Det fremgår således også af handlingsplanen, at der skal gennemføres et Kultur og kompetenceprojekt i samarbejde med VIA.

Målet er, at sikre at kommunens ledere og medarbejdere får forståelsen for, og handler ud fra paradigmeskiftet i den kommunale sektor, hvor ændringerne går fra service til kerneopgave og fra kundebegrebet til samskabelse om kerneopgaverne. Borgerne oplever herigennem, at de er medskabere af en høj kvalitet sammen med kommunens medarbejdere.

Projektbeskrivelse Kultur og kompetenceprojekt