Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune

Her på siden kan du læse om Ringkøbing-Skjern Kommunes vision, mission og værdier.  

I Naturens Rige står vi for liv og udvikling i nærheden

  • Vi vil give plads til det gode liv
  • Sammen vil vi skabe vækst og udvikling
  • Vi vil være tæt på uden at trænge os på
     

Udskriv filer

Kommunens vision samt vores organisationsplakat kan udskrives øverst på denne side.

Vores mission 

Vi er her for borgerne. 

Vi løser kerneopgaven sammen med borgere, virksimheder og andre gode relationer.

Udskriv filer

Kommunens vision og organisationsplakat kan udskrives øverst på denne side 

Vi er ordentlige

Vi viser respekt og forståelse, lytter og går i dialog. Vi taler pænt til og om hinanden og vores område.

Vi er nysgerrige

Vi har udsyn og er videbegærlige. Vi søger hele tiden at udvikle kerneopgaven.

Vi handler

Vi bruger vores sunde fornuft, udviser dømmekraft og tager ansavr. Vi udviser initiativ og er risikovillige

Udskriv filer

Kommunens vision samt vores organisationsplakat kan udskrives øverst på denne side. 

Værdibaseret ledelse

Ledelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er båret af værdier, ikke af regler. Dialog er nøgleordet for al ledelse og udvikling.

Lærende organisation

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltpersoner, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Dialogbaseret aftalestyring

Dialogaftaler mellem direktion, chefer, ledere og medarbejdere fastlægger mål og rammer for vores arbejde. Udgangspunktet er kommunens vision.

Her udfoldes de tre bærende styringsprincipper yderligere (pdf)

Udskriv filer

Kommunens vision samt vores organisationsplakat kan udskrives øverst på denne side.