Borger- og virksomhedsinddragelse

Det er en del af den politiske vision for kommunen, at indgå i dialog med både borgere, brugere og virksomheder m.m. om at skabe de bedste løsninger.

Borgerpanelet

Derfor har kommunen siden 2008 haft et borgerpanel for at styrke kommunikationen med og indsamle viden om, hvordan det er at være indbygger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Borgerpanelet består af omtrent 2000 borgere på 18 år eller derover. Panelet udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere fordelt på køn, alder og geografi.

Virksomhedspanel

For at styrke kommunikationen med og indsamle viden om virksomheder, har vi sammen med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd i 2014 etableret et virksomhedspanel.
Virksomhedspanelet består af ca.  900 repræsentanter fra virksomheder med mindst to ansatte. Virksomhedspanelet bidrager med aktuelle data fra virksomhederne om blandt andet omsætning, indtjening, beskæftigelse og forventninger.

Vigtig og aktuel viden

Resultaterne fra både borgerpanel og virksomhedspanel giver vigtig og aktuel viden, som vi bruger til alt fra byrådets formulering af politikker til viden om, hvordan de indsatser, vi sætter i gang, virker i forhold til vores borgere, virksomheder foreninger m.v.

Ansvarlige for udsendelse af undersøgelser

Det er kommunens analyseafdeling – Analyse & Effekt – der har overblikket over udsendelsen af undersøgelser til panelerne. Afdelingens konsulenter kan derudover hjælpe med sparring om og iværksætte analyser, evalueringer m.m. af forskellig karakter til brug for fag- og stabsområdernes løsning af kerneopgaverne og hjælp til vurdering af resultater og effekt af indsatser.