Byrådets vision

Hver gang et nyt byråd tiltræder, tager Byrådet stilling til, i hvilket omfang, og hvordan visionen justeres.

I 2022 er visionsprocessen startet i januar, hvor direktionen gennem interviews med politikerne har fået nogle indledende politiske signaler om den overordnede retning for kommunens udvikling. Interviewene blev fulgt op på et seminar i byrådet i februar, hvor signaler til indholdet i en vision blev udarbejdet.

Efterfølgende har en politisk arbejdsgruppe i tæt samarbejde med direktionen arbejdet med visionen, som hele byrådet i forbindelse med byrådsmøderne har haft lejlighed til at kommentere og drøfte.

Gå til visionen

Visionen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor den kan ses.