Fysisk APV

Baggrund for fysisk APV

Arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, som er underlagt lovgivningen. APV skal gennemføres minimum hvert tredje år. APV fremgår desuden af MED-aftalen og Årshjulet for MED.

Formålet med Fysisk APV er at:

 • Sikre medarbejderne et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • forbedre den tekniske og ergonomiske udførelse af arbejdet
 • vurdere arbejdsprocesserne
 • forbedre organiseringen af arbejdet
 • sikre overblik i organisationen
 • sikre vores overholdelse af arbejdsmiljøloven

Fysisk APV har en lokal forankring i LokalMED og de lokale arbejdsmiljøgrupper/TRIO.
Det er arbejdsmiljøgrupperne, der har det grundlæggende ansvar for at planlægge og tilrettelægge kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø, herunder fysiske forhold, støj, kemi/biologi, ulykkesrisiko og så videre.

Der er med kortlægning af fysisk APV metodefrihed, hvilket betyder, at der ikke er krav til hvorvidt kortlægningen gennemføres som spørgeskemaundersøgelse eller gennem dialogbaseret kortlægning. Der er dog to krav til gennemførelsen af fysisk APV:

 • Enhederne skal i henhold til præcedens i Ringkøbing–Skjern Kommune benytte Arbejdstilsynets brancherettede tjeklister
 • De skal gennemføre APV processen som anført i lovgivningen

Viuel visning af de 4 elementer i APV

Processen gennemføres efter nedenstående model [1]:

 1. Afdækning og risikovurdering – Her finder vi problemer og vurderer deres udbredelse og omfang.

 2. Inddragelse af sygefravær – Her sker en kobling mellem apv-problemer og de årsager vi kender til sygefravær.

 3. Lav en handlingsplan – Her skal I udarbejdet en plan for løsninger.

 4. Gennemfør og følg op – der skal handling til at skabe løsninger. I skal løbende sikre fremdrift og evakuering af løsningerne.

Kilde: Arbejdstilsynet - Arbejdspladsvurdering (APV)

[1] Arbejdstilsynet - APV: https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering-apv