Dialogbaseret aftalestyring

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst i kommunen.

Eksternt konkretiseres visionen gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m.

Internt konkretiseres visionen gennem målsætningerne i direktionens strategiplan og indsatserne i direktionens handlingsplan og gennem de lokale mål, som den enkelte aftaleenhed fastlægger. Både de politiske, administrative og lokale målsætninger indgår i dialogaftalerne.

Skabeloner til dialogaftaler

DBA'en som pdf til print.

Ønsker du at printe filen kan det gøres som pdf via linket her hent DBA.
Filen er ikke gjort webtilgængelig, udfordres dit hjælpeværktøj af den grund, henvises du istedet til at bruge teksten ovenfor.