Opfølgning og evaluering

Dialogaftalerne følges der op på hvert år til 1. oktober. Opfølgningen skal følges op af en evaluering af alle mål og indsatser med anvendelse af en formel evalueringsmodel.

Evaluering af mål og indsatser er vigtig for at vurdere, om vores indsatser har den ønskede virkning/effekt. Derfor skal alle aftaleenheder evaluere alle mål og indsatser i deres dialogaftale. Det er op til den enkelte enhed af vælge den evalueringsmodel, der passer bedst.

Der findes mange evalueringsmodeller. Analyse & Effekt har udarbejdet en guide til god evalueringspraksis samt en værktøjskasse, hvor man kan søge inspiration og vejledning, når man skal i gang med en evaluering. Både guide, værktøjskasse og anden inspiration kan kommunens ansatte finde på intranettet.
Find materialet under RKSK Info> Diverse> Evaluering>

Derudover tilbyder Analyse & Effekt, tlf. 99 74 19 89 - mail viden.strategi@rksk.dk. hjælp og vejledning i forbindelse med evaluering.