Trivselsundersøgelse og psykisk Arbejdspladsvurdering (APV)

Ringkøbing-Skjern Kommunes HovedMED-udvalg igangsætter trivselsundersøgelse inkl. psykisk APV (herefter kaldet trivselsundersøgelse).
Med henvisning til KL og KTO´s ”Rammeaftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne” § 3, stk. 1, der lyder: ”Kommunen er fra 2008 forpligtet til, mindst hvert tredje år, at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingen kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering”.

HovedMED-udvalget vedtog d. 10. november 2014 at sammenkoble Psykisk APV og trivselsmåling. Hidtil var psykisk APV blevet gennemført sammen med fysisk APV.

Formålet med en trivselsundersøgelse er helt overordnet, at vi til stadighed ønsker at udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

Trivselsundersøgelsen skal være med til at give os alle en forståelse for hvor og hvordan, vi kan sikre endnu bedre medarbejdertrivsel, samt hvor der er behov for indsatser for at sikre medarbejderne et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er det meget vigtigt, at der efter rapportfremlæggelse bliver tilrettelagt en konstruktiv dialog på de enkelte arbejdspladser og i MED-organisationen om rapportens resultater og tilrettelægges aktiviteter for at øge trivslen.

Dette er af stor vigtighed fordi trivsel har en sammenhæng med produktivitet og løsning af kerneopgaven; høj trivsel afspejler sig i højere produktivitet. (Tage Søndergaard Kristensen 2008).