Direktionens strategiplan

I strategiplanen opstiller direktionen strategiske pejlemærker (mål) for den samlede organisations udvikling. Pejlemærkerne afspejler de politiske beslutninger og ønsker og de krav og strømninger, der kommer fra den omverden vi omgives af, og som vi ønsker at være en aktiv medspiller i. Planstrategiens visioner er også væsentlige input i strategiplanen.

Vi vil, at tingene lykkes, og at Ringkøbing-Skjern Kommune opleves som en dynamisk og handlekraftig kommune i alle henseender. Det gælder internt, hvor vi vil sikre en dynamisk organisation, der lever op til ledelsesgrundlagets mål og intentioner og det gælder eksternt, hvor vi vil være en attraktiv samarbejdspartner på alle niveauer.

Direktionens strategi- og handlingsplan

HR-Strategi 2019

Strategi for den attraktive arbejdsplads