Lederundersøgelsen

Alle ledere i RKSK Lederforum indgår i Lederundersøgelsen, og undersøgelsen gennemføres ikke om en anonym undersøgelse.

Som leder har man en særlig position, hvor ens arbejdsvilkår er påvirket af forhold, som ligger uden for ens eget arbejdssted, f.eks. samspillet med egne chefer, lederkollegaer fra andre afdelinger og institutioner samt hele kommunen, som arbejdspladsen er en del af. Grundlaget for at styrke og understøtte kompetent ledelse er en vigtig målsætning i Ringkøbing Skjern kommune.

Spørgsmålene i lederundersøgelsen tager udgangspunkt i ledelsesgrundlaget for Ringkøbing Skjern Kommune. Herunder er der spørgsmål indenfor følgende ledelsestemaer

  • Organisatorisk
  • Strategi
  • Resultater og Effekt
  • Ledertrivsel
  • Ledelse og Relationer

Til at omsætte disse tre overordnede områder til praktisk handling, stilles der høje forventninger til lederens evne indenfor kommunikation, planlægning, samarbejde og lede sig selv. Disse emner spørges der ind til i undersøgelsen

Med lederundersøgelsen ønsker vi at afdække lederens særlige arbejdsforhold og lederens psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne sammenholdes med trivselsundersøgelsen og vil blive inddraget i Lederudviklingssamtalen (LUS).